Over ons

Welkom op de officiële website van de Stichting Oorlogsgraven Comité Sittard.

In de Tweede Wereldoorlog zijn een behoorlijk aantal soldaten in de provincie Limburg, in Sittard en omstreken gesneuveld. Vooral in de bevrijdingsperiode (winter 1944 / voorjaar 1945) hebben er hevige gevechten in deze regio plaatsgevonden. Een groot aantal van de destijds gesneuvelde Britse soldaten liggen begraven op kerkhoven in en om Sittard.

In Sittard is er een apart kerkhof gesticht voor gesneuvelde soldaten afkomstig uit het Britse Gemenebest. Het bevindt zich in de wijk Ophoven.

Op vele plaatsen in Nederland werden vlak na de oorlog ter nagedachtenis van de gevallen geallieerde soldaten herdenkingscomité´s in het leven geroepen. Zo ook in Sittard. Dit gebeurde met toestemming van en onder erkenning door het Nederlandse Oorlogsgraven Comité en de Minister van Oorlog, in 1946. Sinds 1986 is het Sittards Oorlogsgraven Comité een Stichting geworden. Daarmee is zij een volwaardige rechtspersoon met eigen middelen, en bevoegd tot het ontvangen van erfenissen, legaten en schenkingen.

De herdenking door het Sittards Oorlogsgravencomité vindt traditioneel plaats op de tweede zondag van de maand november, ook bekend als Klaprooszondag. Dit sluit aan bij de nationale herdenkingsdag van gevallen soldaten binnen het gehele Britse Gemenebest, de zogenaamde Remembrance Day, of ook: poppy-sunday. Dit wijkt dus af van onze eigen nationale dodenherdenking en bevrijdingsviering op 4 en 5 mei. De stichting is overigens ook nauw betrokken bij die nationale evenementen en ook bij andere herdenkingen.

De rode klaproos (poppy) is een van de eerste planten die groeit op vers omgewoelde aarde. In de Eerste Wereldoorlog was het een van de weinige planten die wilde groeien op de kale slagvelden van Vlaanderen en Noord-Frankrijk: Velden van bloedrode klaprozen, bloeiend rond de lichamen van gevallen soldaten. De klaproos is daarom geworden tot het symbool voor de onmetelijke offers die de Britse militairen hebben gebracht, ook in de latere oorlogen.

Vandaar dat de Britten met dit symbool hun gevallen soldaten herdenken.

Remembrance Day is in het Britse Gemenebest een dag, waarmee een hele week van plechtigheden en herdenkingen eindigt.

De herdenking in Sittard bestaat daarin dat die zondag ´s-ochtends een oecumenische dienst wordt gehouden in de Grote Kerk (de Petruskerk) te Sittard. Deze zeer ontroerende en stijlvolle dienst wordt voorgegaan door de zeer eerwaarde Heer Deken van Sittard, de plaatselijke dominee en een geestelijke uit de Anglicaanse kerk.

De dienst wordt opgeluisterd door de weergaloze Sittardse Philharmonie en het Petruskoor, alsmede verdere gastmuzikanten. Zo hebben al jaren een tweetal Coriovallum Pipers een indrukwekkende rol in het geheel.

Ook de trompetsolo van onze Sittardse Karin Colaris, die bij elke officiële gelegenheid “the last post” en “reveille” ten gehore brengt, is voor veel bezoekers een zeer aangrijpend muzikaal hoogtepunt.

Steevast bezoeken vele nabij gelegerde Britse militairen de dienst. Erna vindt er op het kerkhof in Ophoven een ceremoniële kranslegging plaats, waarbij militaire hoogwaardigheidsbekleders, de burgemeester, oorlogsveteranen, het comité zelf en allerlei andere groeperingen, waaronder ook schoolkinderen, op gepaste wijze hun eerbied tonen en dank betuigen aan deze buitenlandse militairen die hun leven lieten voor onze vrijheid.

Het kerkhof is Brits eigendom en wordt ook geheel door en voor rekening van hun strijdkrachten onderhouden.

Gedurende vele jaren heeft het comité ook als functie gehad het mogelijk maken van het bezoek aan de graven door familieleden van de gesneuvelde soldaten. Vele families hebben sinds 1946 op die wijze ervaren hoe dankbaar de Sittardse bevolking is voor de gebrachte offers en hoeveel die hebben bijgedragen tot een betere maatschappij in vrede en veiligheid.

Hoewel er nog steeds geïnteresseerde familieleden zich aandienen en contact opnemen met het comité, zal deze functie van het comité door het natuurlijk verloop geleidelijk in belang gaan afnemen.

Echter: Hoe langer de oorlog geleden is, hoe meer generaties die oorlog niet hebben meegemaakt. Ook zij dienen zich bewust te worden én blijven van de gebrachte offers. Deze offers hadden immers blijvende toegevoegde waarde voor de huidige vrede en veiligheid, en hebben geleid tot een hoge mate van voorspoed en welzijn. In toenemende mate ziet de Stichting het belang om dit onder de aandacht te brengen van jongere generaties.

De Stichting heeft dus de doelstelling enerzijds om met name door het herdenken, maar anderzijds ook om door actieve educatie, het besef van de kernwaarden van onze democratische maatschappij onder de aandacht te brengen.

´We will remember them`, dat is de slogan !

Vanwege hun ultieme offer en vanwege wat daardoor mogelijk is geweest én nog steeds is.

Met deze website willen wij ook via de moderne media een platform creëren om geïnteresseerden daarmee kennis te laten maken en met ons daarover te communiceren.

Wij danken u daarom voor uw bezoek en wensen u veel plezier met de inhoud van onze site. Wij willen u vooral ook aanmoedigen te reageren. En als het aan ons ligt om actief e/o financieel een bijdrage te doen.

Daarom bij deze ter afsluiting nogmaals: WELKOM !

Het Oorlogsgraven Comité Sittard.

© Een groot aantal foto’s en alle documenten, afgebeeld op deze website, zijn eigendom van de Stichting.  Als zodanig is publicatie zonder voorafgaande toestemming van het stichtingsbestuur niet toegestaan.