Boekpresentatie

Op 4 oktober 2013 was op het gemeentehuis te Sittard de presentatie van het boek  “We will remember”.

Het eerste exemplaar was voor burgemeester Cox.  Stichtingsvoorzitter mevrouw Ted Versteegh  en de burgemeester hielden ieder een mooie toespraak.

Daarna werden boeken overhandigd aan:

Kolonel T. Wildish van de Britse strijdkrachten, die ook een toespraak hield;

Deken W. van Rens, mede uit hoofde van zijn functie bij de DeLimpensstichting;

de heer G. Kreutzkamp, namens de directie van de Rabobank Westelijke Mijnstreek;

de heer P. Boselie, directeur EHC en stadsarchivaris;

de heer P. Vossen, namens het bestuur van de Vereniging Sittards Verleden;

mevrouw J. Pridmore, Anglicaanse dominee.

Verder zijn afgebeeld:

de leden van het stichtingsbestuur, samensteller van het boek de heer Jos van Heeswijk, en verdere vertegenwoordigers van de Britse strijdkrachten.

Dit fotomateriaal is beschikbaar gesteld door Sittard-Geleen Nieuws, met dank aan de heer Hub Hamers.