Begraafplaats

De begraafplaats is door de toenmalige Gemeente Sittard in 1946 overgedragen en heeft de status van een Brits Gemenebest-kerkhof. Het is gelegen op de hoek Kromstraat / Haagstraat, in de wijk Ophoven, Sittard (Limburg).

Het is dus Brits eigendom en wordt door en voor rekening van hun strijdkrachten onderhouden.

Er liggen op het kerkhof 239 personen begraven. Op deze pagina ook enige individuele informatie over deze mensen.

Op de pagina links kunt u ook enige internetlinks bekijken, die informatie bevatten over de locatie van het kerkhof, het kerkhof zelf en de aldaar begraven personen.

Op de algemene begraafplaats van Sittard zijn ook nog eens 20 Britse militairen begraven. Van die begraafplaats hieronder een afbeelding (2e rij, links).

Op de rechtse foto op de onderste rij ziet u Koning Edward IV, hoe hij destijds de begraafplaats opende.