Agenda

  • Klaprooszondag is in 2018 op zondag 11 november. De Eredienst in de Grote Kerk van Sittard vangt aan om 10.00 uur, de ceremonie op het kerkhof is aansluitend vanaf 11.30 uur. U bent van harte welkom
  • Op zaterdag 10 november vindt er om 11.00 uur op de Algemene Gemeentelijke Begraafplaats aan Vrangendael in Sittard een herdenkingsplechtigheid plaats. Aldaar liggen 20 gesneuvelde soldaten uit het Gemenebest bij elkaar begraven. De plechtigheid bevat gebed en militaire eer. Ook hier speelt onze trompettiste The Last Post en Reveille. Tevens worden dan de graven van een aantal gesneuvelde Nederlandse soldaten bezocht.
  •  Op het kerkhof achter de Protestantse Kerk in Grevenbicht vindt (om 14.30 uur) een herdenkingsceremonie plaats, oecumenisch, met militaire eer. Hier liggen 2 gesneuvelde militairen.
  • Daarna is er een herdenkingsplechtigheid in Born (16.00 uur), alwaar ook een drietal gesneuvelde militairen is begraven op het Rooms-Katholiek kerkhof. Deze activiteit wordt sinds 2015 in samenwerking met de Schutterij St. Martinus te Born georganiseerd.

Ook gemelde 3 herdenkingen op zaterdag 10 november zijn vrij toegankelijk voor publiek en de moeite van het bijwonen zeer waard. U bent van harte welkom. Nadere details over de verschillende herdenkingen worden op deze website nog gepubliceerd.

  • Op 24 november 2018 is om 14.00 uur de ceremoniële jaarlijkse plechtigheid aan het mariniersmonument aan de Leyenbroekerweg te Sittard.
  • Op 4 mei vindt jaarlijks om 20.00 uur de nationale dodenherdenking plaats. Op 5 mei wordt met diverse activiteiten en festiviteiten de bevrijding gevierd.